Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen

NIFU-rapport 2007:28. Kunnskapsdepartementet har nylig satt i gang en prosess for å gå gjennom regelverket for eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler. I den forbindelse har NIFU STEP fått i oppdrag å utrede erfaringer med det faglige utbyttet av eksternt finansiert virksomhet.

detaljer

Tittel Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen
Kategori RAPPORT
ForfatterMagnus Gulbrandsen
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-543-4
issn1504-1824