Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole

NIFU-rapport 2007:29. Denne rapporten presenterer resultater fra en omfattende kartlegging av faglig og pedagogisk kompetanse blant lærere i videregående skole. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Våren 2007 besvarte i overkant av 4 300 lærere et elektronisk spørreskjema som ble utviklet i samarbeid med Conexus. Rektorene ved de deltakende skolene ble også oppfordret til å besvare et eget elektronisk spørreskjema. Denne rapporten gir en første omfattende presentasjon av resultatene.

detaljer

Tittel Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole
KategoriRAPPORT
ForfatterAre Turmo
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-544-1
issn1504-1824