Statsbudsjettet 2008: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2008

NIFU-rapport 2007:30. Budsjettforslaget for 2008 gir en vekst i bevilgningene til forskning og utvikling på nesten 1,2 mrd. kr. Det gir en nominell vekst på 7 prosent, og en realvekst på vel 3 prosent.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2008: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2008
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2007
issn1504-1824