Innføring av digitalkino i Norge: Evaluering av første fase av forsøksprosjektene NDA og NORDIC. Sluttrapport

NIFU STEP-rapport 2007:31. Hovedformålet med rapporten er å oppsummere erfaringer fra denne første perioden av prøveprosjektet for innføring av digital kinodrift i Norge. Evalueringen bygger på innhenting og analyse av erfaringer fra representanter for kinoene som inngår i forsøksprosjektet, fra representanter for de to prosjektene som tester ut systemer for digitale filmvisninger samt fra kinopublikum. Datainnsamlingen har i hovedsak foregått gjennom websurveyer, telefonintervjuer og én fokusgruppe.

detaljer

Tittel Innføring av digitalkino i Norge: Evaluering av første fase av forsøksprosjektene NDA og NORDIC. Sluttrapport
KategoriRAPPORT
ForfatterNils Henrik Solum
ForfatterMarkus Bugge
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-546-5
issn1504-1824