Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter: En undersøkelse blant to årskull doktorgradskandidater

NIFU-rapport 2007:35. Denne rapporten gir en oversikt over doktorgradskandidatenes karrierer de første årene etter avlagt doktorgrad, samt en oversikt over kandidatenes vurderinger av doktorgradsperioden i lys av deres arbeidslivserfaringer etter avlagt doktorgrad. I tillegg har NIFU STEP på oppdrag for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning, foretatt en mer inngående analyse av kvinners og menns karrierer etter avlagt doktorgrad, utover de analyser som var planlagt i det opprinnelige prosjektet.

publication details

Tittel Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter: En undersøkelse blant to årskull doktorgradskandidater
KategoriRAPPORT
Svein Kyvik
Terje Bruen Olsen
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-550-2
issn1504-1824