Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005: Belyst med FoU-statistiske data

NIFU-rapport 2007:36. Denne rapporten viser ressursomfanget innenfor matematisk-naturvitenskapelig og teknologisk forskning- og utviklingsarbeid (FoU) i 2005. I rapporten belyses ressurssitua-sjonen til matematikk og naturvitenskap og teknologi ved hjelp av FoU-utgifter, -årsverk og -personale, sammenlignet med de øvrige fagområdene, med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005: Belyst med FoU-statistiske data
Kategori RAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-551-9
issn1504-1824