Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU – noen sammenhenger

NIFU-rapport 2007:38. Denne rapporten drøfter noen sammenhenger mellom produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU, basert på data fra den norske innovasjonsundersøkelsen 2004.

detaljer

Tittel Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU – noen sammenhenger
Kategori RAPPORT
ForfatterTore Vang Sandven
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-553-3
issn1504-1824