Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006: Dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater

NIFU STEP 2007:39. I denne rapporten beskriver vi hovedmønstre i helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2006. Rapporten bygger på innrapportert materiale fra helseforetak og private, ideelle sykehus som er gjennomført i 2007. 2006-rapporteringen er et ledd i arbeidet med å videreutvikle systemet for måling av ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten for Helse- og omsorgsdepartementet. Et hovedformål med denne publikasjonen er derfor også å dokumentere rapporteringen for 2006, med veiledningsmateriale, hovedresultater og redegjørelse for rapporteringsmetoden.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006: Dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
Kategori RAPPORT
ForfatterOle Wiig
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-554-0
issn1504-1824