Læringsutbytte i høyere utdanning: En drøfting av definisjoner, utviklingstrekk og måleproblemer

NIFU-rapport 2007:40. Hva slags kunnskaper og ferdigheter bidrar universiteter og høgskoler til å utvikle hos studentene, og hvordan står disse kunnskapene i forhold til de kompetansekravene som stilles i arbeidslivet? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for denne rapporten. Kvalitetsreformen og de internasjonale og nasjonale kvalitetsrammeverkene har også aktualisert interessen for hva studenter bør lære og lærer.

detaljer

Tittel Læringsutbytte i høyere utdanning: En drøfting av definisjoner, utviklingstrekk og måleproblemer
KategoriRAPPORT
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterTine Sophie Prøitz
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-555-7
issn1504-1824