Høyere utdanning og arbeidsmarked – i Norge og Europa: Norsk rapportering fra EU-prosjektet «REFLEX»

NIFU-rapport 2008:06. Denne rapporten er den norske landrapporten fra det europeiske REFLEX-prosjektet, som undersøker utvikling og bruk av kompetanse og arbeidsmarkedssituasjonen blant høyere utdannede i Europa. Dette prosjektet er finansiert som et STREP prosjekt (Specific Targeted Research Project) under EUs 6. rammeprogram for forskning, i tillegg til gjennom nasjonale bidrag. Prosjektets leder og koordinator er professor Rolf van der Velden ved Universitetet i Maastricht.

detaljer

Tittel Høyere utdanning og arbeidsmarked – i Norge og Europa: Norsk rapportering fra EU-prosjektet «REFLEX»
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2008
isbn978–82–7218–561–8
issn1504-1824