Finnes det en “universalmedisin” mot frafall?: En analyse av universitetenes holdning til og tiltak mot frafall blant studenter

NIFU-rapport 2008:09. Denne rapporten ser på frafall i de frie fagene ved universitetene, fra et studentperspektiv og et institusjonsperspektiv. Problemstillingen er tredelt: hva er årsakene til frafall, hva kan lærestedene gjøre og hvilke strategier har lærestedene i forhold til frafall? For å belyse denne problemstillingen har vi brukt flere typer data, spørreskjemadata fra en undersøkelse om frafall blant studenter, dokumentanalyser av institusjonenes strategidokument og intervjuer med ansatte som arbeider med frafall, både i sentraladministrasjonen og ved fakultetene.

detaljer

Tittel Finnes det en “universalmedisin” mot frafall?: En analyse av universitetenes holdning til og tiltak mot frafall blant studenter
KategoriRAPPORT
Elisabeth Hovdhaugen
Nicoline Frølich
Per Olaf Aamodt
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-564-9
issn1504-1824