Administrative arbeidsoppgaver for det vitenskapelige personalet ved universiteter og høyskoler i lys av Kvalitetsreformen

NIFU-rapport 2008:10. Dette prosjektet er utført på oppdrag for Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening som har ønsket en kartlegging av administrative arbeidsoppgaver for det vitenskapelige personalet ved universitetene og høyskolene etter Kvalitetsreformen. Gjennom å analysere surveydata innsamlet i forbindelse med evalueringen av Kvalitetsreformen og i andre sammenhenger gir denne rapporten en oversikt over administrative arbeidsoppgaver for vitenskapelige personale. Administrative arbeidsoppgavene som vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler utfører er både nødvendige og tar tid fra primæroppgaver som forskning og undervisning.

detaljer

Tittel Administrative arbeidsoppgaver for det vitenskapelige personalet ved universiteter og høyskoler i lys av Kvalitetsreformen
KategoriRAPPORT
Nicoline Frølich
Erica Waagene
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-565-6
issn1504-1824