Bortvalg og kompetanse Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002: Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter

NIFU-rapport 2008:13. Dette er den femte og siste rapporten i prosjektet «Bortvalg og kompetanse». Prosjektet har vært gjennomført av NIFU STEP på oppdrag fra sju fylker i Østlandssamarbeidet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Telemark. Utdanningsdirektoratet har vært medfinansiør og samarbeidspartner, og Kommunenes Sentralforbund har bistått i finansieringen av prosjektet. Prosjektet har fulgt 9749 ungdommer inn i, gjennom, ut og inn av og ut av videregående opplæring over en periode på fem år. Ungdommene gikk ut av tiende klasse våren 2002, og er fulgt frem til høsten 2007. I denne rapporten kartlegges og forklares gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse etter fem år i videregående opplæring, både blant hele kullet som sådan og blant lærlinger spesielt. Vi rapporterer også fra en kvalitativ studie av årsaker til slutting blant 29 forhenværende lærlinger.

detaljer

Tittel Bortvalg og kompetanse Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002: Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterMari Wigum Frøseth
ForfatterBerit Lødding
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2008
isbn978-82–7218-568-7
issn1504-1824