Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet: en litteraturgjennomgang

NIFU-rapport 2008:16. Dette er første rapport fra prosjektet ”Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer”, finansiert av Kunnskapsdepartementet. Rapporten presenterer en kort gjennomgang av litteratur som omhandler rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet. Vi legger vekt på hvordan teori og relevant empiri kan hjelpe oss med å belyse sammenhenger mellom rammebetingelser og kompetanseinvesteringer samt til å stille opp og nyansere hypoteser om slike sammenhenger for videre empirisk analyse. Kunnskapsdepartementet har allerede i anbudsutlysingen satt opp åtte mulige hypoteser for hva slags rammebetingelser som påvirker kompetanseinvesteringer. For eksempel refereres det til litteratur som argumenterer for at fagforeninger og bransjeorganisasjoner som er sterke og aktive i policyprosesser, bidrar til mer langsiktig kompetanseoppbygging og høyere læringsaktivitet organisert gjennom foretakene.

detaljer

Tittel Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet: en litteraturgjennomgang
KategoriRAPPORT
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterAris Kaloudis
ForfatterTore Vang Sandven
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-572-4
issn1504-1824