Vekstmålet i norsk forskning: Innspill til debatten

NIFU-rapport 2008:17. Denne rapporten omfatter to notater som begge drøfter målet det såkalte vekstmålet for norsk forskning og utvikling (FoU) som innebærer at Norges samlede, nasjonale FoU-utgifter skal økes til 3 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) innen 2010. Det første notatet gir en kortfattet oversikt over bakgrunnen for formuleringen av dette målet med referanse til EUs såkalte Barcelona-mål fra 2002. Det andre notatet ser spesifikt på næringslivets FoU-aktivitet og drøfter realismen i dette, og diskuterer så alternative måter å formulere mål for næringslivets FoU-aktivitet.

detaljer

Tittel Vekstmålet i norsk forskning: Innspill til debatten
KategoriRAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
ForfatterOlav R Spilling
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-573-1
issn1504-1824