Karriereløp i akademia: Statistikkgrunnlag utarbeidet for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

NIFU-rapport 2008:19. Dette notatet er et statistikkgrunnlag om kvinneandeler i ulike fagområder og faggrupper i akademia, og kvinners og menns karriereveier i akademia utarbeidet på oppdrag av Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning.

detaljer

Tittel Karriereløp i akademia: Statistikkgrunnlag utarbeidet for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-575-5
issn1504-1824