Borte bra, men hjemme best?: Færre norske studenter i utlandet

NIFU-rapport 2008:21. Rapporten ser på endringen i antall norske studenter i utlandet de senere år, og søker å identifisere mulige årsaker til utviklingen. Årsaksforholdene er sammensatte, og den relative betydningen av ulike forhold er vanskelig å fastsette. Det fokuseres derfor på å kartlegge forhold som kan hemme og fremme studentmobilitet generelt. Utenlandsstudentene kan deles inn i to hovedgrupper.

detaljer

Tittel Borte bra, men hjemme best?: Færre norske studenter i utlandet
KategoriRAPPORT
Jannecke Wiers-Jenssen
Nicoline Frølich
Per Olaf Aamodt
Elisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-577-9
issn1504-1824