Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold: En vurdering av resultater og virkemidler

NIFU-rapport 2008:30. Høgskolen i Vestfold har bedt NIFU STEP om en evaluering av de strategiske satsingsområdene til høgskolen. Denne evalueringen er tenkt å inngå i høgskolens videre arbeid med profilering og oppbygging av spisskompetanse innen utvalgte fagfelt, og er ment å danne grunnlag for en bredere drøfting av hvordan høgskolen kan utvikle seg videre i årene som kommer.

detaljer

Tittel Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold: En vurdering av resultater og virkemidler
KategoriRAPPORT
ForfatterIngvild Marheim Larsen
ForfatterPeter Maassen
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-586-1
issn1504-1824