Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv: En kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren

NIFU-rapport 2008:31. Formålet med denne rapporten har vært å gi innsikt i hvilke faktorer eller forhold som har betydning for kompetanseinvesteringer, både på individnivå, virksomhetsnivå og samfunnsnivå. I rapporten har vi forsøkt å gi et bredt og helhetlig bilde av omfanget av opplæring i arbeidslivet, vi ser altså ikke bare på kurs og lignende, men også andre typer organisert opplæring; organisert veiledning av kolleger, jobbrotasjon/hospitering, studiesirkler og selvstudier. Spesielt har vi kartlagt opplæring av nyansatte. Resultatene har klart vist at kurs og lignende bare er en mindre del av den totale opplæring som skjer i arbeidslivet.

detaljer

Tittel Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv: En kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
KategoriRAPPORT
ForfatterAris Kaloudis
ForfatterTerje Næss
ForfatterTore Vang Sandven
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-587-8
issn1504-1824