Norsk vitenskapsindeks: Forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon. Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

NIFU-rapport 2008:33. Kunnskapsdepartementet oppnevnte i februar 2008 en nasjonal arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Som leder for arbeidsgruppen ble oppnevnt forsker Gunnar Sivertsen ved NIFU STEP. Departementet ba samtidig om at arbeidsgruppens arbeid ble organisert som et prosjekt i regi av NIFU STEP. Prosjektet har resultert i en enstemmig innstilling som blir presentert i det følgende.

publication details

Tittel Norsk vitenskapsindeks: Forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon. Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
Kategori RAPPORT
Gunnar Sivertsen
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-589-2
issn1504-1824