Innføring av digitalkino i Norge: Evaluering av del 2 av de digitale forsøksprosjektene NDA og NORDIC. Sluttrapport

NIFU STEP-rapport 2008:37. Rapporten presenterer erfaringer fra annen del av prøveprosjektet for innføring av digitalkino i Norge. Hovedformålet med rapporten er å oppsummere erfaringer fra del 2 av prøveprosjektet for innføring av digital kinodrift i Norge. Evalueringen bygger på innhenting og analyse av erfaringer fra representanter for kinoene som inngår i forsøksprosjektet, representanter for de to prosjektene som tester ut systemer for digitale filmvisninger, samt fra distributører og fra FILM&KINO.

detaljer

Tittel Innføring av digitalkino i Norge: Evaluering av del 2 av de digitale forsøksprosjektene NDA og NORDIC. Sluttrapport
KategoriRAPPORT
ForfatterNils Henrik Solum
ForfatterMarkus Bugge
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-593-9
issn1504-1824