Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring: Delrapport I. Evaluering av Kunnskapsløftet

NIFU-rapport 2008:40. Denne rapporten omhandler søkning til, opptak i samt gjennomføring av videregående opplæring. Prosjektet er en del av evalueringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet har gitt Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) i oppdrag å foreta en evaluering av reformen. I denne rapporten presenteres resultater fra to delprosjekter, nemlig I.2.2.a Tilbudsstruktur i videregående opplæring og II.2 Gjennomføring og kompetanseoppnåelse.

detaljer

Tittel Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring: Delrapport I. Evaluering av Kunnskapsløftet
KategoriRAPPORT
ForfatterMari Wigum Frøseth
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterHåkon Høst
ForfatterNils Vibe
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-596-0
issn1504-1824