Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring: Delrapport I. Evaluering av Kunnskapsløftet

NIFU-rapport 2008:41. Dette er den første delrapporten fra prosjektet I.2.2.b Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring innenfor evalueringen av Kunnskapsløftet, hvor mange forskningsmiljøer deltar. Prosjektet hører sammen med et større evalueringsprosjekt ved NIFU STEP som både omhandler strukturendringer og gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. Arbeidet utføres på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Vårt tema er implementeringen av det nye faget på ungdomstrinnet som i utprøvingsperioden frem til høsten 2008 het programfag til valg, og som etter at faget ble obligatorisk i ungdomsskolen fra høsten 2008 heter utdanningsvalg.

detaljer

Tittel Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring: Delrapport I. Evaluering av Kunnskapsløftet
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterJorunn Spord Borgen
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-597-7
issn1504-1824