Produktivitet, pragmatisme og polarisering: Evaluering av styrings- og ledelsesmodellen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen

NIFU-rapport 2008:47. Universitetet i Bergen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har bedt NIFU STEP om en evaluering av den styrings- og ledelsesmodell som fakultetet implementerte i 2003. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere effekter av ordningen både i forhold til administrativ effektivitet og faglig kvalitet. Evalueringen fant sted i perioden oktober–november 2008, og denne rapporten utgjør den skriftlige rapporteringen fra prosjektet.

detaljer

Tittel Produktivitet, pragmatisme og polarisering: Evaluering av styrings- og ledelsesmodellen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen
KategoriRAPPORT
Nicoline Frølich
Bjørn Stensaker
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-603-5
issn1504-1824