Ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene i 2007: Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU STEP-rapport 2008:50. Et hovedformål med denne rapporten er å beskrive hovedmønstre i helseforetakenes ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2007. Beskrivelsen bygger på innrapportert materiale fra helseforetak og private, ideelle sykehus. Rapporteringen er fra 2007 samordnet med den nasjonale FoU-statistikken. Et annet hovedformål er å dokumentere 2007-rapporteringen som ble gjennomført i 2008. Det er andre gang NIFU STEP gjennomfører en slik ressursrapportering for spesialisthelsetjenesten. Den første gjaldt året 2006 som er dokumentert i Rapport 39/2007 fra NIFU STEP.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene i 2007: Hovedresultater og dokumentasjon
Kategori RAPPORT
ForfatterOle Wiig
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-606-6
issn1504-1824