Norsk polarforskning – forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering – indikatorer 2006

NIFU-rapport 2008:08. Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av norsk polarforskning for året 2006, med fokus på ressursinnsats i form av årsverk og finansiering. Omfanget av norsk polarforskning i en internasjonal sammenheng belyses også gjennom indikatorer over vitenskapelig publisering. Rapporten inneholder i tillegg en oversikt over norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er et ledd i NIFU STEPs arbeid med indikatorutvikling på vitenskapsområdet og er laget på oppdrag fra Nasjonalkomiteen for polarforskning i Norges forskningsråd.

detaljer

Tittel Norsk polarforskning – forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering – indikatorer 2006
KategoriRAPPORT
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-563-2
issn1504-1824