Statsbudsjettet 2009: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2009

NIFU-rapport 2008:35. NIFU STEP utarbeider årlig en oversikt over konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett i St.prp. nr. 1 for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. Denne første delen av dette arbeidet er en hurtigutredning som har fokus på budsjettproposisjonens forsknings- og utdanningspolitiske profil. De endelige tall fra NIFU STEPs gjennomgang av det vedtatte budsjett for 2009 vil foreligge på nyåret 2009.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2009: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2009
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2008
issn1504-1824