Faglige og institusjonelle avgrensninger: Bakgrunnsdata til Norges forskningsråd for evaluering av fagene filosofi, rettsvitenskap sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi

NIFU-rapport 2009:01. I forbindelse med Norges forskningsråds kommende evalueringer av forskningen innen rettsvitenskap, filosofi, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi har NIFU STEP fått i oppdrag å bidra med bakgrunnsinformasjon til Forskningsrådet og til fagpanelene som skal utføre evalueringene. Dette er den første delrapporten fra dette prosjektet og presenterer data som kan gi Norges forskningsråd et bedre grunnlag for de ulike avveiningene som må tas i avgrensningen av de fem evalueringene.

detaljer

Tittel Faglige og institusjonelle avgrensninger: Bakgrunnsdata til Norges forskningsråd for evaluering av fagene filosofi, rettsvitenskap sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterAntje Klitkou
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-608-0
issn1504-1824