Resultater av Kreftforeningens forskningsbevilgninger – tre studier

NIFU-rapport 2009:02. NIFU STEP har på oppdrag fra Kreftforeningen gjennomført tre studier relatert til organisasjonens finansiering av kreftforskning. Resultatene av disse studiene presenteres i den foreliggende rapporten. Den ene studien gir en analyse av Kreftforeningens doktorgradsstipendiater. Arbeidet er utført av Karl Erik Brofoss med bistand fra Bo Sarpebakken. Den andre studien er en publiseringsanalyse av prosjektledere som har fått støtte fra Kreftforeningen, og er gjennomført av Gunnar Sivertsen. Den tredje studien analyserer resultater av organisasjonens forskningsbevilgninger. Fem prosjekter er valgt ut som representerer hvert av de ulike tematiske områdene Kreftforeningen bevilger forskningsmidler til. Denne studien er foretatt av Dag W. Aksnes.

publication details

Tittel Resultater av Kreftforeningens forskningsbevilgninger – tre studier
KategoriRAPPORT
Dag W. Aksnes
Karl Erik Brofoss
Gunnar Sivertsen
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-609-7
issn1504-1824