Tverrfaglighet i Norges forskningsråd: En analyse av kodepraksis og suksessrater for tverrfaglige søknader

NIFU-rapport 2009:03. Utgangspunktet for denne rapporten er studier av tverrfaglighet i våre naboland og en henvendelse fra Norges forskningsråd om muligheten for en studie av tverrfaglighet i Norge. Studien kartlegger grunnlaget for analyser av tverrfaglighet basert på Forskningsrådets søknads- og prosjektdatabaser. Det undersøkes om Norges forskningsråd har databaser og registreringsrutiner som er egnet til å kartlegge omfanget av tverrfaglighet i sin søknads- og prosjektportefølje, og til å overvåke om suksessratene for tverrfaglige søknader avviker fra suksessratene til andre søknader

detaljer

Tittel Tverrfaglighet i Norges forskningsråd: En analyse av kodepraksis og suksessrater for tverrfaglige søknader
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterRannveig Røste
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-610-3
issn1504-1824