Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen: Forskningsressurser og vitenskapelig publisering

NIFU-rapport 2009:08. Den foreliggende rapporten er finansiert av Norges forskningsråd under som en del av evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse.
Rapporten fra prosjektet ”Opptrappingsplanen for psykisk helse – prosjekt om forskning” som kartlegger bevilgningsstrømmene til psykologisk og psykiatrisk forskning relevant for Opptrappingsplanen og publiseringsvirksomheten innen området, er toleddet.
Første del av rapporten belyser følgende overordnede problemstilling: I hvilken grad har Opptrappingsplanen gitt økte bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i løpet av planperioden

detaljer

Tittel Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen: Forskningsressurser og vitenskapelig publisering
KategoriRAPPORT
Ole Wiig
Dag W. Aksnes
Karl Erik Brofoss
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-615-8
issn1504-1824