Arbeidsvilkår i norsk forskning

NIFU-rapport 2009:09. I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra en undersøkelse av arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte i universitetssektoren og forskere i instituttsektoren gjennomført ved årsskiftet 2007-08. Undersøkelsen inngår i en omfattende internasjonal studie – ”The Changing Academic Profession” (CAP) – med over tjue deltakerland fra alle verdensdeler. Resultater fra de komparative analysene publiseres imidlertid i etterkant av de nasjonale rapportene.

detaljer

Tittel Arbeidsvilkår i norsk forskning
KategoriRAPPORT
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterInge Ramberg
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-616-5
issn1504-1824