Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 1: Mars 2009

NIFU-rapport 2009:12. Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet har som mål å sikre den nødvendige rekruttering og kvalifisering for å dekke de krevende og økende oppgavene i den kommunale omsorgssektoren i årene framover. Oppgaven med å evaluere handlingsplanen ble gitt til NIBR og NIFU STEP, som deler på arbeidsoppgavene i prosjektet.

detaljer

Tittel Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 1: Mars 2009
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterTerje Næss
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-619-6
issn1504-1824