Sluttere, slitere og sertifiserte: Bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse blant minoritetsspråklige ungdommer i videregående opplæring

NIFU STEP-rapport 2009:13. Oppdraget fra IMDi har gått ut på å kartlegge årsaker til frafall i videregående opplæring blant minoritetsspråklig ungdom og foreslå tiltak for å forebygge dette, gjennom analyse av data fra prosjektet Bortvalg og kompetanse. Som en del av IMDis arbeid med forebygging av tvangsekteskap og utøvelse av ekstrem kontroll, inngår forebygging av frafall blant minoritetsspråklig ungdom som en av flere strategier.

detaljer

Tittel Sluttere, slitere og sertifiserte: Bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse blant minoritetsspråklige ungdommer i videregående opplæring
Kategori RAPPORT
Berit Lødding
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-620-2
issn1504-1824