Universitetsadministrasjon i Kvalitetsreformens tiår

NIFU-rapport 2009:15. NIFU STEP har tidligere undersøkt administrativ endring ved universitetene, siste gang med data fra 1999. Disse undersøkelsene har analysert universitetsadministrasjonen med vekt på endringer i størrelsen på universitetsadministrasjonen sett i forhold til antall studenter og vitenskapelige ansatte, sammensetningen av administrasjonen, administrativt tilsattes bakgrunn og forskjeller i administrasjonen lærestedene imellom.
Forskerforbundet har ønsket en ajourføring av disse sidene ved administrasjonen ved de fire breddeuniversitetene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, og denne undersøkelsen omfatter utviklingen fra 1999 til 2007. Notatet presenterer kvantitative oppdateringer av tidligere undersøkelser.

detaljer

Tittel Universitetsadministrasjon i Kvalitetsreformens tiår
KategoriRAPPORT
ForfatterÅse Gornitzka
ForfatterIngvild Marheim Larsen
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-622-6
issn1504-1824