Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2007

NIFU-rapport 2009:16. På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP kartlagt FoU-ressurser innenfor utdanningsforskning i 2007.  Kartleggingen omfatter utdanningsforskning i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren og er koblet opp mot FoU-statistikken for 2007.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2007
Kategori RAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-623-3
issn1504-1824