Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet

NIFU-rapport 2009:17. Prosjektet som omtales i denne rapporten er gjennomført som en del av evalueringen av Kunnskapsløftet. Problemstillingen for prosjektet har vært «Hvilken sammenheng er det mellom ulike innsatsfaktorer i spesialundervisning og resultatet av spesialundervisning i videregående opplæring».

detaljer

Tittel Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterMari Wigum Frøseth
ForfatterJens Brandi Grøgaard
publikasjonsår2009
isbn978–82–7218–624–0
issn1504-1824