Alder ved yrkesstart, sysselsettingsmønstre og yrkesaktivitet: En oversikt over utvalgte grupper med høyere utdanning

NIFU-rapport 2009:20. Prosjektet er gjennomført som et oppdrag for Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (Unio). Bakgrunnen var at Unio ønsket grunnlagsmateriale til innspill i arbeidet med utarbeidelse av nytt pensjonssystem. Oppdraget ble utformet og gjennomført som et prosjekt i to faser. Fase 1 ble avsluttet 20. februar 2009 og munnet ut i et internt notat til Unio. Deretter ble prosjektet videreført til en fase 2 med supplerende data og analyser. Fase 2 ble avsluttet 15. april 2009 og utgjør, sammen med resultatene fra fase 1, innholdet i denne rapporten. Rapporten benytter data fra ulike datakilder.  Dette er data fra NIFU STEPs Kandidatundersøkelser og Akademikerregister og diverse data fra Statistisk sentralbyrås (SSB) Sysselsettingsregister, Utdanningsregister og Arbeidskraftundersøkelse (AKU).

detaljer

Tittel Alder ved yrkesstart, sysselsettingsmønstre og yrkesaktivitet: En oversikt over utvalgte grupper med høyere utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterTerje Næss
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterInger Henaug
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-627-1
issn1504-1824