Ressursinnsatsen innenfor landbruks- og matrelatert FoU 2007: FoU-utgifter og personale

NIFU-rapport 2009:24. På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU STEP gjennomført en kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU for 2007. Initiativet kommer fra Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning. Kartleggingen omfatter alle de tre FoUutførende sektorene næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Det er første gang NIFU STEP kartlegger dette feltet. Rapporten presenterer et FoUstatistisk tallmateriale som belyser innsatsfaktorer til landbruks- og matrelatert FoU – utgifter og personale.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen innenfor landbruks- og matrelatert FoU 2007: FoU-utgifter og personale
KategoriRAPPORT
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-631-8
issn1504-1824