PraksisFoU 2005-2010: Vurdering av forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen

NIFU-rapport 2009:25. NIFU STEP har på oppdrag for Norges forskningsråd gjort en vurdering av forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen. Denne vurderingen bygger blant annet på porteføljeanalysen av de tildelte prosjektene i programmet, og danner et kunnskapsgrunnlag for videre innsats på dette område

detaljer

Tittel PraksisFoU 2005-2010: Vurdering av forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen
KategoriRAPPORT
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterTine Sophie Prøitz
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-632-5
issn1504-1824