Konturer av et Innlandsuniversitet: Vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller

NIFU-rapport 2009:26. NIFU STEP og Rokkansenteret fikk våren 2009 i oppdrag å utrede fremtidige modeller for hvordan et Innlandsuniversitet skal organiseres, styres og ledes. I samarbeid med tidligere assisterende universitetsdirektør ved NTNU – Peter S. Lykke – har hovedtilnærmingen i dette prosjektet vært å få frem de ansattes synspunkter på disse spørsmålene. Denne tilnærmingen er begrunnet i at de ansatte har mange erfaringer med dagens styrings- og ledelsesformer og hvordan disse fungerer, samt at dagens ansatte også er de som skal iverksette de ordninger som høyskolene i fellesskap vedtar

detaljer

Tittel Konturer av et Innlandsuniversitet: Vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterKristin Helene Hope
ForfatterPeter S. Lykke
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-633-2
issn1504-1824