Effekter av samlokalisering i høyere utdanning: Erfaringer fra fire norske læresteder

NIFU-rapport 2009:27. På oppdrag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag er NIFU STEP bedt om å vurdere erfaringer med ulike former for samlokalisering i høyere utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er knyttet til fremtidige strategiske valg ved høgskolen, og hvorvidt det er mulig å argumentere for faglige, økonomiske og sosiale gevinster av en tettere geografisk og fysisk kopling mellom ulike enheter. Prosjektet har hatt en kort tidsramme, og basert på dialog med oppdragsgiver har NIFU STEP vurdert det som mest hensiktsmessig å fremskaffe data gjennom intervjuer med personer som har erfaringer fra tilsvarende prosesser ved andre læresteder i Norge, i tillegg til foreliggende litteratur.

detaljer

Tittel Effekter av samlokalisering i høyere utdanning: Erfaringer fra fire norske læresteder
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-634-9
issn1504-1824