Ny struktur – tradisjonelle mønstre?: Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene

NIFU-rapport 2009:28. Utdanningsdirektoratet har gitt Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) i oppdrag å foreta en evaluering av utdanningsreformen Kunnskapsløftet der temaet skal være strukturendringer, søkning til og opptak i videregående opplæring, gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Spesialrådgiver Nils Vibe er prosjektleder for prosjektet. Dette er andre delrapport. Den tar for seg tilbudsstruktur og dimensjonering, med hovedvekt på de yrkesfaglige programmene.

detaljer

Tittel Ny struktur – tradisjonelle mønstre?: Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterMiriam Evensen
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-636-3
issn1504-1824