Evaluering av forsøk med praksisbrev: Delrapport 1 2009

NIFU-rapport 2009:32. Fra og med skoleåret 2007-2008 ble det innført et forsøk med praksisbrev i tre lærefag i tre fylkeskommuner. Fra skoleåret 2008-2009 ble antall læreplaner utvidet til 16 og det ble åpnet opp for fri benyttelse av disse forsøkslæreplanene. Forsøket ble satt i gang som et tiltak for å redusere bortvalg/frafall i videregående opplæring, etter at det først ble foreslått av et utvalg som utredet tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring (GIVOutvalget), og siden fulgt opp i St.meld. nr 16 (2006-2007). Forsøket varer ut skoleåret 2009-2010.
NIFU STEP har fått i oppdrag å evaluere forsøket i skoleårene 2008-2009 og 2009-2010. De tre forsøksfylkene er Oslo, Vestfold og Rogaland.

detaljer

Tittel Evaluering av forsøk med praksisbrev: Delrapport 1 2009
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterHåkon Høst
ForfatterMiriam Evensen
ForfatterTine Sophie Prøitz
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-640-0
issn1504-1824