Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer

NIFU-rapport 2009:36. På oppdrag av Språkrådet har NIFU STEP ved forsker Vera Schwach studert språkbruk og språkvalg i høyere utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er at det norske språket verken inntar noen suveren eller selvfølgelig plass på denne språkbruksarenaen. Prosjektet, som har karakter av en pilotstudie, kartlegger omfanget av masterprogrammer på engelsk og undersøker mønstre i det engelskspråklige tilbudet, kvantitativt sett. Dessuten redegjør studien for utvikling av mulige indikatorer som kan inngå i Språkrådets arbeid med å utarbeide statusrapporter for det norske språket.

publication details

Tittel Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer
Kategori RAPPORT
Vera Schwach
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-644-8
issn1504-1824