Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet: Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet

NIFU-rapport 2009:39. Dette er den andre delrapporten fra prosjektet I.2.2.b Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring innenfor evalueringen av Kunnskapsløftet, hvor mange forskningsmiljøer deltar. Prosjektet hører sammen med et større evalueringsprosjekt ved NIFU STEP som både omhandler strukturendringer og gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. Arbeidet utføres på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

detaljer

Tittel Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet: Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet
KategoriRAPPORT
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-647-9
issn1504-1824