Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2008: Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2009:46. Hovedformålet med denne rapporten er å dokumentere gjennomføringen av og hovedresultater fra rapporteringen av helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2008. Beskrivelsen i rapporten bygger på innrapportert datamateriale fra helseforetak og private, ideelle sykehus.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2008: Hovedresultater og dokumentasjon
KategoriRAPPORT
Ole Wiig
Hebe Gunnes
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-654-7
issn1504-1824