Entreprenørskap i høyere utdanning – erfaringer blant nyutdannede

NIFU-rapport 2012:45. Denne rapporten har som formål å belyse læringsutbytte av entreprenørskap i høyere utdanning. Rapporten er sjette delrapport fra det flerårige prosjektet Følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen, som NIFU utfører sammen med Østlandsforskning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

detaljer

Tittel Entreprenørskap i høyere utdanning – erfaringer blant nyutdannede
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-878-7
issn1892-2597