Arbeidsmarkedet for jurister: En framskrivning fram mot 2025

NIFU-rapport 2012:49. Rapporten inneholder ulike alternativer for tilbudet av juridisk arbeidskraft fram mot 2025 basert på ulike forutsetninger om utdanningskapasiteten. Etterspørselen er basert på to hovedalternativer, det ene basert på den økonomiske utviklingen, mens det andre bygger på endringer i befolkningens vekst og sammensetning. I prosjektet er det benyttet registerdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden 2000-2009. Registerdataene består i en kobling av data fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret) med andre registerdata i SSB, og omfatter hele den yrkesaktive befolkningen

detaljer

Tittel Arbeidsmarkedet for jurister: En framskrivning fram mot 2025
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterTerje Næss
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-886-2
issn1892-2597