Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring

NIFU-rapport 2009:21. Kvalitetsreformen medførte en endring i sensurpraksis i Norge. Denne rapporten kartlegger dagens sensurpraksis på lavere grad og diskuterer problemstillinger knyttet til forholdet mellom sensorordning og kvalitet, økonomi, læring og vurdering.

publication details

Tittel Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
KategoriRAPPORT
Nicoline Frølich
Vibeke Opheim
Synnøve Skjersli Brandt
Tine Sophie Prøitz
publikasjonsår2009
isbn82-7218-628-4
issn1504-1824