Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring

NIFU-rapport 2009:21. Kvalitetsreformen medførte en endring i sensurpraksis i Norge. Denne rapporten kartlegger dagens sensurpraksis på lavere grad og diskuterer problemstillinger knyttet til forholdet mellom sensorordning og kvalitet, økonomi, læring og vurdering.

detaljer

Tittel Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
KategoriRAPPORT
ForfatterNicoline Frølich
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterSynnøve Skjersli Brandt
ForfatterTine Sophie Prøitz
publikasjonsår2009
isbn82-7218-628-4
issn1504-1824